Busko Zdrój

Miejscowość uzdrowiskowa, jak sama nazwa wskazuje, na scenie zinowej odnotowała się jesnym tytułem – ale bardzo ambitnym – Utopia zine. 

Utopia zineukazał się, 5 numerów