Zduńska Wola

Kolejna niewielka miejscowość, ale kolejna która mocno zaznaczyła się na poletku „zinowy”, Zduńska Wola!

Miejscowość reprezentują (a raczej reprezentowały) takie tytuły jak:

Apology zine

Effluvium zine

Testimony zine