Theory of Noise zine

Miejsce: Kalisz
Status opisu: kompletny, 1/1
Kontakt: nie dotyczy

Theory of Noise zine 1

Rok: 1994
Stron: 40
Format:A5
Język: polski

Cut Throat, Total Polution with Pain, Kataplasme, ODD Records, Grosmember, TAD, Carscrah, As Hałas, Toxic Shit, Refuse, Hooded Man, Patareni, Noise Commando, Agathocles, AHP, Psychoneurosis,
Artykuł: Wegeterianizm po co?, Stop the commercial posers!, Akcja Antyrasistowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *